[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
data
เมนูหลัก
สำหรับนักวิจัย
เมนู สำหรับผู้เข้ารวมรับฟัง
เมนูบรรณาธิการ
เมนูผู้ทรงคุณวุฒิ
เมนูผู้ดูแลระบบ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 29/ต.ค../2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
3 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
3 คน
สถิติเดือนนี้
149 คน
สถิติปีนี้
3509 คน
สถิติทั้งหมด
3961 คน
IP ของท่านคือ 54.81.69.220
(Show/hide IP)

  
กำหนดการ  
 

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3
และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ด้านมานุษยดนตรีวิทยา เอเซียแปซิฟิก

เรื่อง “ดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
 เวลา กิจกรรม
08.00-16.00 น. ลงทะเบียน
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชมการบรรเลงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
 เวลา กิจกรรม
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ ห้องประชุม โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น
08.30-08.45 น. ชมวิดีทัศน์แนะนำ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
08.45-09.30 น. พิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ
กล่าวต้อนรับ  โดย นายวันชัย  คงเกษม
                   (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)
กล่าวรายงาน  โดย นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์
                   (อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
กล่าวเปิด โดย นายวิษณุ เครืองาม
                   (นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
09.30 – 10.00 น. พิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ เจ้าภาพร่วม ผู้สนับสนุน และผู้นำเสนอที่มีผลงานดีเด่น  พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
10.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ
โดย ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมมานุษยดนตรีวิทยาเอเชียแปซิฟิก
10.30 - 11.00 น. การเสวนา หัวข้อ “ดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
โดย Prof.Dr. Terry E. miller
11.00 - 11.30 น. การเสวนา หัวข้อ “ดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
โดย Prof.Dr. Sam-Ang Sam     
11.30 - 12.00 น. การเสวนา หัวข้อ “ดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
โดย ศาสตราจารย์พูนพิศ อมาตยกุล     
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ชมการบรรเลงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
13.00-18.00 น. แบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
ระดับชาติ                                         ระดับนานาชาติ
กลุ่มที่ 1 ด้านนาฏศิลป์                          กลุ่มที่ 1 การศึกษาและวัฒนธรรม      
กลุ่มที่ 2 ด้านดุริยางคศิลป์                      กลุ่มที่ 2 ด้านดุริยางคศิลป์ 
กลุ่มที่ 3 ด้านทัศนศิลป์     
กลุ่มที่ 4 ด้านการศึกษา    
กลุ่มที่ 5 ด้านนวัตกรรม    
18.00-21.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับและชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม  4 ภาค
วันที่ 14 มิถุนายน 2562
 เวลา กิจกรรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. สัมมนาถอดบทเรียนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
ในแต่ละกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับชาติ                                         ระดับนานาชาติ
กลุ่มที่ 1 ด้านนาฏศิลป์                          กลุ่มที่ 1 การศึกษาและวัฒนธรรม      
กลุ่มที่ 2 ด้านดุริยางคศิลป์                      กลุ่มที่ 2 ด้านดุริยางคศิลป์ 
กลุ่มที่ 3 ด้านทัศนศิลป์     
กลุ่มที่ 4 ด้านการศึกษา    
กลุ่มที่ 5 ด้านนวัตกรรม    
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ชมการบรรเลงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
13.00-15.00 น. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด
15.00–18.00 น. ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
18.00-21.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ณ หอประชุมอาคารเทพบันเทิง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
 
หมายเหตุ         - รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
                       - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม